Πιστοποιητικα

Πιστοποιητικό Ποιότητας

 

Το Εργαστήριο – Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο έχει καθιερωθεί ως συνώνυμο της ποιότητας στο Βόλο.

 

Διασφαλίζουμε συνεχώς την εφαρμογή συνθηκών καλής λειτουργίας που εγγυώνται την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων καθώς και την υγεία του προσωπικού.

 

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας HACCP, ενώ ο σύγχρονος εξοπλισμός μας αποτελεί εγγυήση για την ποιότητα της παραγωγής μας.

001 3

001 2

Επικοινωνία